565 người đang online

Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm giữa Sở Tài chính tỉnh Luông Pha Băng (Lào) và... (13/05/2019)

Ngày 13/5, đoàn cán bộ Sở Tài chính tỉnh Luông Pha Băng (nước CHDCND Lào) do đồng chí Si Sụ Phăn Si Sạ Vặt, Giám đốc sở làm trưởng đoàn sang thăm và tọa đàm trao đổi kinh nghiệm với Sở Tài chính...

°