7956 người đang online

UBND tỉnh Điện Biên họp phiên thường kỳ tháng 5/2021

Đăng ngày 13 - 05 - 2021
100%

Sáng ngày 13/5, đồng chí Lê Thành Đô - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 5/2021. Dự phiên họp có đồng chí Lò Văn Muôn - Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến với các điểm cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Đ/c Lê Thành Đô - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp lần này, các đại biểu đã cùng thảo luận, đóng góp ý kiến vào nội dung 5 dự thảo báo cáo, tờ trình do các Sở: Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp và Xây dựng trình.

Trong buổi sáng ngày 13/5, các đại biểu cùng xem xét dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 20/12/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Kết luận số 01-KL/TU ngày 20/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chương trình bảo tồn và phát triển văn hoá các dân tộc tỉnh Điện Biên gắn với phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020. Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình bảo tồn và phát triển văn hoá các dân tộc tỉnh Điện Biên gắn với phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030.

 

Các đại biểu dự phiên họp.

Theo báo cáo, qua quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 20/12/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Kết luận số 01-KL/TU ngày 20/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện được cấp ủy, chính quyền các cấp tiến hành theo quy định; đã có sự phối hợp chặt chẽ giữa các Ban, ngành, đoàn thể, sự tham gia hưởng ứng mạnh mẽ của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết. Cụ thể, đến năm 2020, có 10 huyện, thị xã, thành phố được kiểm kê di tích, đạt 100% mục tiêu Kết luận số 01-KL/TU; 27 di tích, danh lam thắng cảnh mới phát hiện được lập hồ sơ đề nghị xếp hạng, đạt 40,3% (mục tiêu 90%); 9 di tích được trùng tu, tôn tạo, phục hồi (vượt 6 di tích); 100% số hiện vật hiện có và hiện vật sưu tầm bổ sung được bảo quản. Có 18 dân tộc được kiểm kê, đánh giá về di sản văn hóa đạt 94,7% (mục tiêu là 100%). Trong đó có 11 dân tộc có di sản văn hóa, tiêu biểu, đại diện được bảo tồn, phát huy đạt 57,8% (mục tiêu 50%). Hiện có 15 di sản văn hóa phi vật thể được lựa chọn lập hồ sơ khoa học đề nghị đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thế quốc gia, đạt 100%; có 02 di sản văn hóa phi vật thể đề nghị UNESCO đưa vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (vượt 1 di sản).

Các hoạt động nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, đánh giá, lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa, xếp hạng di tích, danh lam thắng cảnh, khoanh vùng, cắm mốc, trùng tu, tôn tạo, phục hồi di tích, phục dựng lễ hội, điều tra khảo cổ, tuyên truyền, phổ biến, quảng bá, giới thiệu các di sản văn hóa... được thực hiện theo kế hoạch. Việc bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc đã gắn với phát triển kinh tế - xã hội. Thông qua bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số đã tạo cơ hội việc làm cho đồng bào các dân tộc trong tỉnh; góp phần thay đổi nhận thức, nâng cao trình độ tay nghề của người lao động; đẩy mạnh giao lưu văn hóa, văn nghệ, kinh tế giữa các dân tộc, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội địa phương…

 

Đ/c Nguyễn Hoàng Hiệp - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch trình nội dung dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 20/12/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Kết luận số 01-KL/TU ngày 20/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chương trình bảo tồn và phát triển văn hoá các dân tộc tỉnh Điện Biên gắn với phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020.

Về nội dung này, đa số các đại biểu đều nhất trí với Dự thảo báo cáo và cùng đóng góp ý kiến vào: tên gọi, bối cảnh thực hiện, kết quả thực hiện, đề xuất kiến nghị, Chương trình hành động, Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu… và chỉ rõ những tồn tại, hạn chế như: Một số chỉ tiêu chưa đạt so với mục tiêu; công tác nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn các di sản văn hóa mới tập trung chủ yếu ở loại hình lễ hội và một số phong tục, tập quán, tín ngưỡng. Nhiều di sản văn hóa truyền thống của các dân tộc mới chỉ được kiểm kê và nhận diện, chưa được nghiên cứu, đánh giá một cách khoa học. Quá trình bảo tồn di sản văn hóa mới chỉ tập trung ở một số dân tộc, triển khai chưa đồng đều, chưa toàn diện. Công tác bảo tồn khẩn cấp văn hóa các dân tộc rất ít người chưa được triển khai đồng bộ, mới chỉ được thực hiện lồng ghép trong đề án phát triển kinh tế - xã hội; chưa phát huy được giá trị các di sản văn hóa tiêu biểu của dân tộc Si La, dân tộc Cống và một số dân tộc khác…

Kết luận nội dung này, đồng chí Lê Thành Đô - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu để tiếp tục hoàn thiện các nội dung dự thảo Báo cáo, dự thảo Tờ trình, Nghị quyết. Trong đó, cần làm rõ thêm việc phát huy giá trị các di sản văn hóa phục vụ cho việc phát triển kinh tế, xã hội; làm rõ thêm những tồn tại trong thời gian qua, định hướng, mục tiêu thời gian tới./.

Theo dienbien.gov.vn

 

Tin mới nhất

Hướng dẫn xác định và thực hiện cách ly các trường hợp F1, F2 trên địa bàn tỉnh(20/05/2021 6:13 CH)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vừ A Bằng kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Điện Biên Đông(18/05/2021 9:15 CH)

Đoàn công tác Ủy ban Bầu cử tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Mường Ảng(18/05/2021 9:09 CH)

UBND tỉnh Điện Biên họp phiên thường kỳ tháng 5/2021(13/05/2021 9:02 CH)

Đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026(13/05/2021 12:49 SA)

°