3447 người đang online

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 6 (lần 2)

Đăng ngày 18 - 06 - 2020
100%

Dienbien.gov.vn – Sáng 18/6, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6 (lần 2) với nhiều nội dung quan trọng. Đồng chí Mùa A Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì phiên họp. Dự phiên họp có đồng chí: Lò Văn Muôn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh cùng các Ban HĐND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, huyện, thị, thành phố.

Đồng chí Mùa A Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc phiên họp

Tại phiên họp này, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận, đánh giá và hoàn thiện nhiều báo cáo quan trọng như: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2020. Báo cáo tổng hợp nhu cầu và dự kiến đề xuất Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 và dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2021. Tờ trình đề nghị điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2020 trên địa bàn tỉnhBáo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, điều hành dự toán ngân sách địa phương 6 tháng cuối năm 2020. Báo cáo bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Đồng thời cho ý kiến vào Tờ trình đề nghị ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết Quy định số lượng, chế độ phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản và cô đỡ thôn bản trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh về cấp phát miễn phí báo Điện Biên Phủ cho đảng viên 40 năm tuổi Đảng trở lên trên địa bàn tỉnh Điện Biên và Đảng ủy Quân chủng Hải quân nhân dân Việt Nam. Tờ trình đề nghị phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang, tỉnh Điện Biên đến năm 2030.

Đối với các nội dung liên quan tại phiên họp như: Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng cuối năm 2020 của UBND tỉnh; Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo việc giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo kết quả phối hợp giữa UBND tỉnh với Thường trực HĐND tỉnh trong vấn đề phát sinh giải quyết các phát sinh từ sau kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khóa XIV; Tờ trình đề nghị phê duyệt sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Điều của Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ tiền vé xe cho người lao động của tỉnh Điện Biên đi sơ tuyển, đi làm việc có tổ chức tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp ngoài tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 21/7/2017 của UBND tỉnh. UBND tỉnh đã gửi tài liệu xin ý kiến của các đại biểu tham gia trực tiếp vào dự thảo.

Phiên họp dự kiến diễn ra trong 2 ngày (từ 18 đến 19/6).

Theo dienbien.gov.vn

Tin mới nhất

Phân tích, đánh giá hoàn thiện báo cáo phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020(18/06/2020 10:12 CH)

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 6 (lần 2)(18/06/2020 10:06 CH)

Xét khen thưởng cấp Nhà nước, cấp tỉnh cho 14 tập thể, 35 cá nhân thuộc tỉnh có thành tích xuất...(12/06/2020 11:19 CH)

UBND tỉnh lấy ý kiến vào Tờ trình về Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp các khoản phí(11/06/2020 12:10 SA)

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 6 (lần 1)(10/06/2020 11:13 CH)

°