3716 người đang online

UBND tỉnh lấy ý kiến vào Tờ trình về Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp các khoản phí

Đăng ngày 11 - 06 - 2020
100%

ienbien.gov.vn - Tiếp tục phiên họp thường kỳ tháng 6 (lần 1), sau phiên khai mạc, đại biểu tham gia, cho ý kiến vào một số dự thảo báo cáo, tờ trình quan trọng như: Tờ trình đề nghị ban hành Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh; Tờ trình đề nghị ban hành Quy định về chế độ hỗ trợ cho giám định viên tư pháp và người giúp việc cho giám định viên tư pháp trong lĩnh vực pháp y, kỹ thuật hình sự hưởng lương ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên...

Đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất một số nội dung tại dự thảo Tờ trình.

Dự thảo Tờ trình việc quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh do Sở Tài chính trình bày tại phiên họp cho thấy, danh mục các khoản phí gồm 19 khoản và danh mục các khoản lệ phí gồm 7 khoản thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh, mức thu các khoản phí, lệ phí được xây dựng khung ở mức thu hồi với khoản phí được Bộ Tài chính hướng dẫn tại Thông tư số 85/2017/TT-BTC ngày 29/11/2019. Riêng các khoản lệ phí, Bộ Tài chính không quy định mức cụ thể, việc quyết định mức thu do UBND tỉnh trình HĐND cùng cấp để tổ chức, triển khai thực hiện, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Ngoài ra, dự thảo Tờ trình cũng nêu rõ đối tượng nộp và đơn vị thu phí, lệ phí; đối tượng miễn, giảm phí, lệ phí. Mục đích của việc ban hành Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh để cụ thể hóa các quy định của Nhà nước về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh trên địa bàn theo quy định của Trung ương, phù hợp với quy định của Luật phí, lệ phí ngày 25/11/2015, Luật ban hành quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015 và tình hình thực tế tại địa phương.

Cho ý kiến vào dự thảo Tờ trình này, đa số đại biểu đồng tình với dự thảo, tuy nhiên một số đại biểu cho rằng: Vấn đề thu phí của các tổ chức, tư nhân vận tải tại cửa khẩu quốc tế Tây Trang chưa cao, theo ông Bùi Mạnh Chuyển - Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cần giao cụ thể cho cơ quan Hải quan thu phí bảo vệ kết cấu hạ tầng...

Ông Hà Quang Trung, Giám đốc Sở Tài chính làm rõ hơn một số nội dung vê việc thu, miễn giam các khoản phí, lệ phí.

Về việc thu phí tại các điểm du lịch, hiện nay giá vé thấp hơn so với một số tỉnh thành khácmột số đại biểu kiến nghị nâng cao giá vé và không thu vé theo một 1 điểm mà thu 1 lần đối với các điểm du lịch và miễn giảm vé vào ngày lễ, tết đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, riêng khách du lịch không nên miễn phí.

Qua ý kiến tham gia của đại biểu, đồng chí Mùa A Sơn nhấn mạnh: Phí tham quan du lịch về miễn giảm nên tính toán lại và đối tượng miễn giảm. Liên quan đến phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, các đại biểu cần nghiên cứu và cho ý kiến thêm. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Tài Chính và Tư pháp nghiên cứu thêm, cho ý kiến để bổ sung vào tờ trình. Đối với việc miễn giảm phí cho khách tham quan dịp lễ, tết, các cơ quan cần nghiên cứu thêm đối tượng, mức thu và thời gian miễn giảm, tham mưu cho tỉnh xem xét... Sở Tài chính tổng hợp, nghiên cứu bổ sung các ý kiến sớm hoàn thiện tờ trình.

Đối với tờ trình về chế độ hỗ trợ cho giám định viên tư pháp và kỹ thuật hình sự (700 nghìn đồng/người/tháng) và người giúp việc cho giám định trong lĩnh vực pháp y, kỹ thuật hình sự (400 nghìn đồng/người/tháng) hưởng lương ngân sách Nhà nước. Đa số các ý kiến tham gia đều nhất trí với nội dung tờ trình. Thống nhất nội dung này, đồng chí Mùa A Sơn, yêu cầu Sở Tài chính, Tư pháp và Y tế cần làm rõ nội dung về tiến trình cải cách tư pháp theo quy định của Trung ương, trong đó làm rõ nội dung chế độ đối với đối tượng giám định viên tư pháp và người giúp việc cho giám định viên tư pháp trong lĩnh vực pháp y, kỹ thuật hình sự; đồng thời cần làm rõ đối tượng áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Giao Sở Tư pháp và các ngành có liên quan tổng hợp ý kiến, chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện tờ trình.

Theo dienbien.gov.vn

Tin mới nhất

Phân tích, đánh giá hoàn thiện báo cáo phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020(18/06/2020 10:12 CH)

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 6 (lần 2)(18/06/2020 10:06 CH)

Xét khen thưởng cấp Nhà nước, cấp tỉnh cho 14 tập thể, 35 cá nhân thuộc tỉnh có thành tích xuất...(12/06/2020 11:19 CH)

UBND tỉnh lấy ý kiến vào Tờ trình về Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp các khoản phí(11/06/2020 12:10 SA)

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 6 (lần 1)(10/06/2020 11:13 CH)

°