7537 người đang online

Đảng bộ Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2020

Đăng ngày 12 - 01 - 2020
100%

ĐBP - Ngày 10/1, Đảng bộ Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Lãnh đạo Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trao Giấy khen cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2015 - 2019).

Năm qua, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi các chương trình, kế hoạch, mục tiêu đề ra. Các chi, đảng bộ cơ sở đã phát huy vai trò lãnh đạo, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng tổ chức đảng và công tác cán bộ đã có nhiều chuyển biến tích cực; chất lượng hoạt động của tổ chức đảng được nâng lên. Hiện nay, toàn Đảng bộ có 84 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với 3.985 đảng viên. Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng được thực hiện đúng quy định, có tác dụng giáo dục, phòng ngừa sai phạm đối với tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Năm qua, cấp ủy và chi bộ đã tiến hành kiểm tra, kết luận kiểm tra đối với 30 tổ chức đảng và 97 đảng viên.

Kết quả phân loại năm 2019 có 15 chi, đảng bộ cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 59 chi, đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 10 chi, đảng bộ cơ sở hoàn thành nhiệm vụ.

Năm 2020, Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tiếp tục lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chương trình, kế hoạch đề ra; tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động của Trung ương, Tỉnh ủy và Đảng ủy khối; lãnh đạo các chi, đảng bộ cơ sở đẩy mạnh việc tổ chức sinh hoạt đảng theo quy định của Điều lệ Đảng. Đặc biệt là tổ chức thành công đại hội đảng các cấp.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tặng Giấy khen cho 15 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 và 71 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2015 - 2019).

Theo baodienbienphu.info.vn

Tin mới nhất

Đảng bộ Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2020(12/01/2020 2:27 CH)

Đảng ủy Sở Tài chính Điện Biên tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai...(25/12/2018 11:30 CH)

Tọa đàm kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng(15/10/2018 9:29 CH)

Đảng bộ Sở Tài chính học tập, triển khai Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII(30/07/2018 6:18 CH)

Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị...(05/07/2018 5:43 CH)

°