7742 người đang online

Đảng bộ Sở Tài chính học tập, triển khai Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII

Đăng ngày 30 - 07 - 2018
100%

Sáng 30-7, Đảng bộ Sở Tài chính đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng cho cán bộ, đảng viên, người lao động của Sở Tài chính và công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên. Đ/c Phạm Minh Khuyến - Trưởng ban Tuyên giáo Đảng bộ Dân chính Đảng, Báo cáo viên cấp tỉnh trực tiếp truyền đạt, quán triệt nội dung của các Nghị quyết.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đ/c Nguyễn Tiến Dũng - UV BCH Đảng bộ - Phó Giám đốc Sở nhấn mạnh, Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng đã thông qua 3 Nghị quyết quan trọng gồm: Nghị quyết số 26 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27 về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp” và Nghị quyết số 28 về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Đây là những quyết sách quan trọng vừa cơ bản vừa cấp bách của Đảng, đề cập đến những vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng đề ra. Đây cũng là những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân, có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc.

Đảng ủy xác định việc triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 là nội dung, nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, doanh nghiệp trong thời gian tới.

Do vậy, Đ/c Nguyễn Tiến Dũng - UV BCH Đảng bộ - Phó Giám đốc Sở đã đề nghị các cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động tham dự hội nghị nêu cao ý thức trách nhiệm, tinh thần học tập nghiêm túc nhằm tiếp thu và nâng cao nhận thức về các nội dung cơ bản của Nghị quyết. Trên cơ sở đó tiếp tục phổ biến, quán triệt đến cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động trong cơ quan, doanh nghiệp, đồng thời căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ để tổ chức thực hiện, góp phần đưa các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng vào cuộc sống.

Tin mới nhất

Đảng bộ Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2020(12/01/2020 2:27 CH)

Đảng ủy Sở Tài chính Điện Biên tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai...(25/12/2018 11:30 CH)

Tọa đàm kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng(15/10/2018 9:29 CH)

Đảng bộ Sở Tài chính học tập, triển khai Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII(30/07/2018 6:18 CH)

Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị...(05/07/2018 5:43 CH)

°