440 người đang online

KH Thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU và Kế hoạch số 2054/KH-UBND ngày 31/7/2018 của UBND tỉnh

Đăng ngày 26 - 10 - 2018
100%

KH Thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU và Kế hoạch số 2054/KH-UBND ngày 31/7/2018 của UBND tỉnh về hành động thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 16/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả

Tin mới nhất

Quyết định v/v công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước năm...(20/09/2019 5:56 CH)

Những chính sách quan trọng có hiệu lực thi hành từ ngày 1/6/2018(02/06/2019 1:51 CH)

Thông báo chào bán cạnh tranh cổ phần của UBND tỉnh Điện Biên tại Công ty cổ phần Giống Nông...(23/04/2019 11:48 CH)

Kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán kỷ Hợi năm 2019(25/01/2019 2:00 CH)

Thông báo bán đấu giá cổ phần của UBND tỉnh Điện Biên tại công ty cổ phần giống nông nghiệp Điện...(14/01/2019 11:25 CH)

°