1616 người đang online

KH Thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU và Kế hoạch số 2054/KH-UBND ngày 31/7/2018 của UBND tỉnh

Đăng ngày 26 - 10 - 2018
100%

KH Thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU và Kế hoạch số 2054/KH-UBND ngày 31/7/2018 của UBND tỉnh về hành động thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 16/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả

Tin mới nhất

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ...(04/06/2020 2:49 CH)

Sở Tài chính triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ;...(01/04/2020 6:06 CH)

Thông báo về việc lựa chọn đấu giá tài sản(30/01/2020 4:18 CH)

Bản công bố thông tin về việc chuyển nhượng vốn cổ phần của UBND tỉnh Điện Biên đầu tư tại công...(09/01/2020 11:27 CH)

Lịch Tiếp công dân của Sở Tài chính tỉnh Điện Biên năm 2020(08/01/2020 9:42 CH)

°