7845 người đang online

Thảo luận, góp ý dự thảo báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2017

Đăng ngày 14 - 06 - 2017
100%

Tiếp tục phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6, chiều nay (13/6), UBND tỉnh tiếp tục thảo luận, góp ý dự thảo báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp điều hành NSNN 6 tháng cuối năm và hướng dẫn thực hiện cơ chế đặc thù trong quản lý dự án đầu tư xây dựng một số dự án Chương trình MTQG giai đoạn 2016 - 2020.

Đồng chí Lê Thành Đô, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo nhiệm vụ thu, chi ngân nhà nước 6 tháng đầu năm 2017

Theo đó, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng đầu năm ước đạt 42,09% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp đạt 42,23% so với dự toán HĐND tỉnh giao, góp phần đáp ứng nhu cầu chi theo dự toán của ngân sách các cấp. Một số khoản thu đạt khá như: Thu tiền thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước (119,6%); thu tiền sử dụng đất (78,95%); thu cấp quyền khai thác khoáng sả.n (78,92%); thu tiền thuê mặt đất, mặt nước (73,35%); thu, phí và lệ phí (69,77%); thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (68%); thu xổ số kiến thiết (62,58%); thu từ Doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý (55,84%).

Thu ngân sách địa phương ước thực hiện 6 tháng đầu năm là 3.886 tỷ 800 triệu đồng, đạt 49,96 % so với dự toán HĐND tỉnh giao. Chi ngân sách địa phương ước thực hiện là 3.160 tỷ 270 triệu đồng. Tuy nhiên, hiện nay tiến độ thực hiện các dự án và giải ngân nguồn vốn đầu tư còn chậm; công tác quyết toán dự án hoàn thành vẫn còn có dự án tồn đọng; việc thu hồi tạm ứng theo kết luận của cơ quan kiểm toán đối với các Dự án đầu tư đến nay vẫn còn các dự án chưa thu hồi được...

Toàn cảnh phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 6

Thảo luận đánh giá tình hình thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp điều hành 6 tháng cuối năm đa số đại biểu đồng tình với dự thảo báo cáo, tuy nhiên một số đại biểu đề nghị cơ quan tài chính đánh giá rõ hơn đối với một số khoản thu đạt thấp so với kế hoạch.

Đối với một số giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu, chi ngân sách trong 6 tháng cuối năm, đồng chí Lê Thành Đô, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh cho rằng: Thời gian tới các cơ quan thuế thuộc huyện, thị xã, thành phố cần tập trung rà soát lại các khoản thu, doanh thu chịu thuế về dịch vụ thương mại để điều chỉnh thuế khoán nhằm đảm bảo thu đúng, đủ; rà soát lại các khoản thu được giảm, hoãn nợ thuế đến nay phải đôn đốc thu nộp kịp thời; đôn đốc thu nộp các khoản nợ đọng; tích cực trong việc phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại. Về chi đầu tư đồng chí lưu ý các ngành, các cấp, đơn vị quyết liệt hơn trong giải phóng mặt bằng, các dự án đầu tư, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới... từ đó đẩy nhanh tiến độ thu đầu tư.  

Kết luận về nội dung này, đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Sở Tài chính (đơn vị soạn thảo) tiếp thu hoàn thiện báo cáo trình BTV Tỉnh ủy, HĐND tỉnh trong thời gian tới, đồng thời đề nghị các huyện, thị, thành phố chỉ đạo các chủ đầu tư thực hiện nghiêm việc giải ngân; khẩn trương quyết toán các dự án hoàn thành và đề xuất các giải pháp thu chi ngân sách.

Trong phiên làm việc hôm nay, đại biểu cũng đã thảo luận, góp ý thông qua dự thảo Quyết định ban hành hướng dẫn thực hiện cơ chế đặc thù trong quản lý dự án đầu tư xây dựng một số dự án Chương trình MTQG giai đoạn 2016 - 2020.

Theo dienbien.gov.vn

Tin mới nhất

Tổng kết thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách địa phương năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019(10/01/2019 10:31 CH)

Hội nghị sơ kết công tác Tài chính - Ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm(18/07/2018 10:42 CH)

Hội nghị tổng kết công tác Tài chính - Ngân sách năm 2017, triển khai nhiệm vụ Tài chính - Ngân...(24/01/2018 2:04 CH)

Thảo luận, góp ý dự thảo báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm...(14/06/2017 2:29 CH)

Thống nhất nhiều nội dung quan trọng(18/06/2016 12:00 SA)

°