Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
152 người đã bình chọn
269 người đang online

Điện Biên đứng thứ 42 về chỉ số cải cách hành chính

Đăng ngày 31 - 05 - 2017
100%

Chiều 30/5, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác cải cách hành chính (CCHC) 6 tháng đầu năm 2017 và công bố chỉ số CCHC năm 2016 của các Bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ chủ trì Hội nghị. Tại điểm cầu Điện Biên, các đồng chí: Lâm Văn Năm - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Thành Đô - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.

6 tháng đầu năm 2017, các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC tiếp tục tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều văn bản chỉ đạo ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác CCHC với trọng tâm là cải thiện môi trường kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; hướng đến hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2017. Cụ thể, từ đầu năm đến nay, Ban Chỉ đạo CCHC đã trình Chính phủ ban hành  69 Nghị định để điều chỉnh các mối quan hệ kinh tế - xã hội; Bộ Nội vụ đã thẩm định Nghị định của 21/21 Bộ, cơ quan ngang bộ (không bao gồm Bộ Công an), Chính phủ đã ban hành 11 Nghị định của các cơ quan. Triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế, trong 6 tháng đầu năm 2017, cả nước đã tinh giản 5.062 biên chế, nâng tổng số đối tượng được giải quyết tinh giản từ năm 2015 đến nay là 22.673 người. Trong đó: các cơ quan đảng, đoàn thể 944 người; các cơ quan hành chính 2.824 người; các đơn vị sự nghiệp công lập 14.791 người; cán bộ, công chức cấp xã là 4.086 người; doanh nghiệp Nhà nước 122 người. Các bộ, ngành, địa phương đã có nhiều nỗ lực trong việc đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật để triển khai đồng bộ các nhiệm vụ ứng dụng thông tin, đã có 29/30 bộ, ngành và 59/63 tỉnh, thành ban hành Kế hoạch triển khai xây dựng kiến trúc Chính phủ điện tử cấp bộ, tỉnh; triển khai thực hiện cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4 với 63/82 dịch vụ công theo danh mục đã được phê duyệt trong năm 2016, đạt tỷ lệ 77%, góp phần tiết kiệm thời gian, cắt giảm chi phí và nâng cao tính công khai, minh bạch khi thực hiện thủ tục hành chính. Mặc dù đã có những kết quả tạo chuyển biến tích cực trong công tác CCHC, tuy nhiên, tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh vẫn còn tồn tại và chưa được giải quyết dứt điểm; việc công khai thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, huyện chưa được thực hiện đầy đủ tại một số địa phương; nhiều địa phương còn vướng mắc trong kết nối liên thông phần mềm tại Trung tâm Hành chính công, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả với các phần mềm chuyên ngành, như các lĩnh: vực đất đai, công an, thuế… dẫn đến khó khăn trong việc chia sẻ dữ liệu thông tin theo dõi, đôn đốc tình hình giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Tại hội nghị, Bộ Nội vụ đã công bố kết quả xác định chỉ số cải cách hành chính (Par Index) năm 2016 của các bộ, ngành, địa phương. Theo đó, Bộ, ngành đứng thứ nhất về chỉ số CCHC là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, với 92,68 điểm; đứng cuối cùng là Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 71,91 điểm; địa phương đứng đầu tiếp tục là TP. Đà Nẵng (năm thứ 5 liên tiếp, với 91,32 điểm; đứng thứ 63/63 tỉnh, thành là Hậu Giang, 62,55 điểm; tỉnh Điện Biên tăng 21 bậc so với năm 2015, vươn lên xếp hạng thứ 42, với 72,98 điểm.

Kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh: Để xây dựng Chính phủ, chính quyền kiến tạo, liêm khiết, hành động, phục nhân dân, doanh nghiệp, công tác CCHC đóng vai trò then chốt. Trong 6 tháng đầu năm 2017, công tác CCHC đã được các bộ, ngành, địa phương tích cực đẩy mạnh và có những chuyển biến tích cực. tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế, vướng mắ, chưa thực sự tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; công tác điều động, luân chuyển cán bộ, công chức chưa được thực hiện tại một số bộ, ngành, địa phương. Từ nay đến hết năm 2017, để nâng cao hiệu quả công tác CCHC, các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác CCHC; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, triển khai xây dựng khung năng lực của từng tổ chức việc làm; thực hiện chính sách tinh giản biên chế phù hợp hiệu quả; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của bộ máy hành chính.    

Theo dienbien.gov.vn

Tin mới nhất

Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Điện Biên(25/06/2018 6:20 CH)

Sở Tài chính Điện Biên tập huấn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn(12/06/2018 3:39 CH)

Thu ngân sách 6 tháng đầu năm ước đạt 528 tỷ 822 triệu đồng(07/06/2018 8:44 CH)

12 Dự thảo báo cáo, Dự án trình lấy ý kiến tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6/2018(06/06/2018 8:28 CH)

Thường trực HĐND tỉnh giám sát tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính(31/05/2018 8:27 CH)

°