Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
152 người đã bình chọn
277 người đang online

Bí thư Tỉnh uỷ Trần Văn Sơn làm việc với ngành Tài chính

Đăng ngày 20 - 04 - 2017
100%

Chiều nay (19/4), tại Sở Tài chính, đoàn công tác của Tỉnh uỷ do đồng chí Trần Văn Sơn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Mùa A Sơn, Phó bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các Sở: Kho Bạc Nhà nước, Hải quan và Cục Thuế tỉnh.

Đồng chí Trần Văn Sơn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh kết luận buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại biểu đã nghe lãnh đạo Sở Tài chính báo thực trạng công tác tổ chức bộ máy, cán bộ; khái quát kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017; các đơn vị: Kho Bạc Nhà nước, Hải quan và Cục Thuế tỉnh báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2016, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2017.  Hiện nay, Đảng bộ sở Tài chính có 2 chi bộ trực thuộc với tổng số 48 đảng viên, Đảng bộ có 7 đồng chí trong BCH Đảng bộ. Những năm qua, Đảng bộ luôn triển khai nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng bộ các cấp, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 08-CT/TƯ ngày 30/3/2016 của BTV Tỉnh uỷ Điện Biên về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch, bổ nhiệm, điều động cán bộ theo quy định…; Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền hành chính quốc gia an toàn, bền vững trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu của Tỉnh uỷ. Năm 2016, Đảng bộ Sở được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Hiện, Sở Tài chính có 70 cán bộ, công chức. Trong đó, cán bộ, công chức có trình độ trên đại học 03 người; đại học: 57 người; cao đẳng: 03 người… số cán bộ, công chức là nam là 32 người (chiếm 46% tổng số cán bộ, công chức trong đơn vị); nữ 38 người (chiếm 54%). Thời gian qua, Sở luôn quan tâm thực hiện công tác quy hoạch cán bộ ở các phòng chuyên môn đảm bảo đúng yêu cầu về quy hoạch cán bộ. Không ngừng đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về lý luận chính trị, phương pháp quản lý, chuyên môn nghiệp vụ, qua đó từng bước chuẩn hoá đội nghũ cán bộ, công chức. Công tác đánh giá, điều động, bổ nhiệm cán bộ được Sở thực hiện chặt chẽ, đảm bảo dân chủ,, khách quan đúng nguyên tắc, quy trình; có kế hoạch, quy hoạch và bước đi phù hợp.

Năm 2016, ngành Tài chính đã hoàn thành suất sắc nhiệm vụ tài chính – ngân sách được giao. Thu ngân sách vượt dự toán, thu trên địa bàn đạt 1.002 tỷ đồng/993 tỷ đồng, đạt 100,95% dự toán, lần đầu tiên tỉnh ta đạt mốc thu ngân sách trên địa bàn 1.000 tỷ đồng. Chi ngân sách địa phương tính đến ngày 31/2/2016 ước đạt 102% dự toán, cơ bản đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hộ, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Công tác quyết toán năm 2015 đã hoàn tất; công tác phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2017 được triển khai đúng quy trình đối với năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách, theo Luật Ngân sách mới.

Về công tác quyết toán đã hoàn thành, trong năm Sở Tài chính đã nhận 320 hồ sơ báo cáo quyết toán dự án, công trình, hạng mục công trình hoàn thành của đơn vị các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, trong đó đã thẩm tra, trình phê duyệt 270 dự án, công trình tăng 13,8% so với năm 2015 với tổng giá trị đề nghị quyết toán 2.902 tỷ 890 triệu đồng; tổng giá trị quyết toán được phê duyêt 2.886 tỷ 246 triệu đồng. Số tiền đã thu nộp ngân sách Nhà nước sau quyết toán 7 tỷ 834 triệu đồng (tăng 127%) so với năm 2015. Đặc biệt đã xử lý cơ bản công tác quyết toán dự án hoàn thành dự án di dân TĐC thủy điện Sơn La.

Năm 2017, ngành Tài chính sẽ tập trung thực hiện thu ngân sách địa phương được HĐND – UBND tỉnh giao là 7.779,883 tỷ đồng; chi ngân sách địa phương: 7.652,022 tỷ đồng. Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt được trong 4 tháng đầu năm là 2.218,150 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách địa phương: 1.723,320 tỷ đồng…

Tại buổi làm việc, Ngành Tài chính đã đề xuất một số kiến nghị với Chính phủ và một số bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh. Trong đó, ngành đề nghị với Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, chỉ đạo thành phố Điện Biên Phủ và các ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án hạ tầng kỹ thuật khung trụ sở hành chính, khu công cộng, thương mại và dịch vụ đường 60m, tạo quỹ đất đấu giá để thu hồi vốn hoàn trả vốn tạm ứng nhàn dỗi kho bạc Nhà nước 50 tỷ đồng…

Tại buổi làm lãnh đạo Sở Tài chính, Kho Bạc Nhà nước, Hải Quan, Cục Thuế tỉnh báo cáo với đoàn công tác tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao trong thời gian qua, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2017; nêu thuận lợi, khó khăn, đồng thời đề xuất, kiến nghị những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là khó khăn, vướng mắc trong quản lý ngân sách, quản lý giá, thanh tra tài chính; phòng, chống tham nhũng; chống thất thu thuế…

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Mùa A Sơn đề nghị các đơn vị trong ngành tài chính tỉnh tăng cường phối hợi, làm tốt hơn nữa công tác tham mưu cho UBND thực hiện tốt công tác thu, chi ngân sách địa phương; đưa ra và tổ chức thực hiện tốt các giải pháp tăng thu ngân sách; thực hiện hiệu quả công tác xắp xếp đổi mới doanh nghiệp theo kế hoạch của tỉnh…

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh uỷ Trần Văn Sơn thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh biểu dương, ghi nhận những kết quả mà ngành tài chính đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là việc thu, chi ngân sách địa phương, thanh quyết toán các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn; công tác thanh tra tài chính… Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị: Trong thời gian tới, ngành Tài chính bám sát các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đề thực hiện nhiệm vụ chính trị tốt hơn; Ngành bám sát nghị quyết về thu, chi ngân sách của tỉnh để xây dựng và thực hiện nhiệm vụ; tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng và tổ chức thực hiện những giải pháp tăng thu ngân sách địa phương; phối hợi chặt chẽ với các cơ quan chức năng, đặc biết là Sở Xây dựng đưa ra các giải pháp quản lý giá vật liệu xây dựng sát với thực tế, nhằm giảm xuất đầu tư trên địa bàn; việc thẩm định giá cần thực hiện đúng quy định, người thực hiện nội dung này cần nêu cao tình thần trách nhiệm để tránh lãng phí, thất thoát ngân sách; phối hợp chặt chẽ với Kho Bạc Nhà nước tỉnh làm tốt công tác thanh quyết toán các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn; đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm thủ tục hành chính rườm rà, không ngừng nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực được giao…

Theo dienbien.gov.vn

Tin mới nhất

Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Điện Biên(25/06/2018 6:20 CH)

Sở Tài chính Điện Biên tập huấn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn(12/06/2018 3:39 CH)

Thu ngân sách 6 tháng đầu năm ước đạt 528 tỷ 822 triệu đồng(07/06/2018 8:44 CH)

12 Dự thảo báo cáo, Dự án trình lấy ý kiến tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6/2018(06/06/2018 8:28 CH)

Thường trực HĐND tỉnh giám sát tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính(31/05/2018 8:27 CH)

°