Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
152 người đã bình chọn
283 người đang online

Đảng ủy dân chính Đảng tỉnh tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017

Đăng ngày 15 - 02 - 2017
100%

Sáng 14/2, Đảng ủy dân chính Đảng tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Dự và chỉ đạo hội nghị: Đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. Đại diện lãnh đạo các ban xây dựng đảng tỉnh; lãnh đạo các chi, đảng bộ cơ sở; các ban của Đảng ủy, đoàn thể trực thuộc.

Đảng ủy dân chính Đảng tỉnh tặng giấy khen cho các chi đảng bộ đạt tổ chức cơ sở đảng tiêu biểu năm 2016

Năm 2016 Đảng ủy dân chính Đảng tỉnh đã tập trung lãnh chỉ đạo hoàn thành các chương trình kế hoạch đề ra. Cụ thể các chi, đảng bộ trực thuộc đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ là hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở, thực hiện tốt quy chế dân chủ, nhiệm vụ chính trị, quốc phòng an ninh trong cơ quan đơn vị. Công tác xây dựng đảng có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng từng bước được nâng lên rõ rệt. Trong năm Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, triển khai kịp thời các chỉ thị nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, nhiệm vụ kiểm tra giám sát đã thực hiện có hiệu quả và tạo chuyển biến rõ nét. Năm 2016 Đảng ủy đã thành lập được 3 chi đảng bộ cơ sở, kết nạp được 252 đảng viên mới, đến nay toàn đảng ủy đã có 83 chi, đảng bộ cơ sở, 189 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với 3.438 đảng viên; qua phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng đã có hơn 54% đạt trong sạch vững mạnh, hơn 31% hoàn thành tốt nhiệm vụ và 11% hoàn thành nhiệm vụ, trong số đó có 13% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 81% hoàn thành tốt nhiệm vụ và gần 3% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: Năm 2017 là năm tập trung triển khai thực hiện quyết liệt các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng các cấp đề ra, Đảng ủy dân chính Đảng tỉnh cần tiếp tục phát huy vai trò, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động trong đó tập trung mạnh vào thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm, 7 nhóm giải pháp chủ yếu mà Đảng ủy đã đề ra phấn đấu thực hiện trong năm 2017. Trên mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của ngành đã đề ra, Đảng ủy cần tiếp tục lãnh chỉ đạo cấp ủy cơ sở xây dựng chương trình hành động cụ thể thiết thực, phù hợp với thực tiễn từng cơ quan đơn vị để tổ chức thực hiện. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy cũng yêu cầu Đảng ủy dân chính Đảng tỉnh cần đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng theo nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII. Chú trọng kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng nhất là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tập trung xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của điều lệ đảng, thường xuyên kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm, trong đó giải quyết đứng đắn, kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên.

Đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy,
Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Nhân dịp này Đảng ủy dân chính Đảng tỉnh đã tặng giấy khen cho 15 chi đảng bộ đạt tổ chức cơ sở đảng tiêu biểu năm 2016; công nhận 45 chi, đảng bộ trực thuộc đạt tiêu chuẩn tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh./

Theo dienbien.gov.vn

 

Tin mới nhất

Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị...(05/07/2018 5:43 CH)

Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2018(28/03/2018 11:28 CH)

Tổng kết công tác Đảng ủy Dân Chính đảng tỉnh năm 2017(31/01/2018 2:04 CH)

Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp...(30/12/2017 8:28 CH)

Hướng dẫn đánh giá cán bộ, công chức của UBND tỉnh Điện Biên(06/12/2017 5:06 CH)

°