Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
168 người đã bình chọn
3421 người đang online

Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát chuyên đề tại một số sở, ngành trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày 01 - 11 - 2017
100%

Tiếp tục chương trình giám sát của HĐND tỉnh, trong 02 ngày 30-31/10, Tổ giám sát số 3 do đồng chí Giàng Thị Hoa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm tổ trưởng đã làm việc trực tiếp tại các Sở, ngành: Tài Chính, Nội Vụ, Công Thương và Cục Thuế tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 và Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2015 - 2016 và năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Kết quả giám sát cho thấy, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng cải cách hành chính, cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, hòa nhập kinh tế quốc tế và khu vực, việc thực hiện chương trình kế hoạch cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trên địa bàn tỉnh thuộc nhiệm vụ của các Sở, ngành được tỉnh giao đã đạt được một số kết quả bước đầu quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp khi thực hiện, giải quyết các công việc với chính quyền các cấp và với các sở, ngành của tỉnh. Cơ chế một cửa tại các đơn vị được quan tâm đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, thuận tiện trong quá trình tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính, cơ bản đảm bảo thời gian theo quy định...

Bên cạnh kết quả đạt được, các thành viên đoàn giám sát và lãnh đạo các sở, ngành cũng thẳng thắn trao đổi, phân tích, làm rõ những tồn tại, hạn chế của từng đơn vị và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế. Qua đó, giúp các Sở, ngành đề ra giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết của Chính phủ trong thời gian tiếp theo.

Thay mặt tổ giám sát số 3, đồng chí Giàng Thị Hoa, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị các Sở, ngành tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện; đồng chí cũng tiếp thu những kiến nghị của các cơ quan, đơn vị để tổng hợp, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh nhằm góp phần tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo tinh thần Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 và Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của UBND tỉnh Điện Biên./.

Theo daibieunhandan.dienbien.gov.vn

Tin mới nhất

Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định về giá(05/11/2018 8:38 CH)

Hội nghị trực tuyến về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính(11/09/2018 9:11 CH)

Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Điện Biên(25/06/2018 6:20 CH)

Sở Tài chính Điện Biên tập huấn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn(12/06/2018 3:39 CH)

Thu ngân sách 6 tháng đầu năm ước đạt 528 tỷ 822 triệu đồng(07/06/2018 8:44 CH)

°