Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
152 người đã bình chọn
254 người đang online

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII

Đăng ngày 18 - 08 - 2017
100%

Ngày 17/8, Đảng ủy Sở Tài chính tỉnh Điện Biên tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII. Toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức thuộc Sở Tài chính tỉnh Điện Biên và công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên dự hội nghị. Đồng chí Hà Quang Trung - Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng bộ - Giám đốc Sở dự và chỉ đạo.

            Hội nghị nhằm quán triệt, triển khai những nội dung cụ thể của 3 Nghị quyết quan trọng đã được thông qua tại Hội nghị lần 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII: Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

            Nghị quyết Trung ương 5 khoá XII khẳng định, xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một nhiệm vụ chiến lược, khâu đột phá quan trọng, tạo động lực để phát triển nhanh và bền vững; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.

            Cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước trên nền tảng công nghệ hiện đại, năng lực đổi mới sáng tạo, quản trị theo chuẩn mực quốc tế, nhằm huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội, bảo toàn, phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp để doanh nghiệp nhà nước giữ vững vị trí then chốt và là một lực lượng vật chất quan trọng của nền kinh tế nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế.

            Phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng để phát triển kinh tế. Kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể cùng với kinh tế tư nhân là nòng cốt để phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển nhanh, bền vững, đa dạng.

            Thay mặt Đảng bộ, đồng chí Hà Quang Trung, Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng bộ - Giám đốc Sở đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động cần nhận thức và nắm vững đầy đủ các quan điểm của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước, phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đồng thời, triển khai thực hiện tốt trong cơ quan đơn vị và trong mỗi vị trí công tác của mình./.

ĐBSTC

Tin mới nhất

Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị...(05/07/2018 5:43 CH)

Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2018(28/03/2018 11:28 CH)

Tổng kết công tác Đảng ủy Dân Chính đảng tỉnh năm 2017(31/01/2018 2:04 CH)

Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp...(30/12/2017 8:28 CH)

Hướng dẫn đánh giá cán bộ, công chức của UBND tỉnh Điện Biên(06/12/2017 5:06 CH)

°