7894 người đang online

Thống nhất nhiều nội dung quan trọng

Đăng ngày 18 - 06 - 2016
100%

Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 17/6, đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 6 (lần 1) để thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung còn lại.

Đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh (ở giữa) trao đổi với đại biểu bên lề phiên họp.

Tại phiên họp, đại biểu nghe lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã trình bày Đề án phát triển kinh tế hợp tác xã tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016 – 2020. Theo đó, Đề án được triển khai trong lĩnh vực kinh tế tập thể trên địa bàn 10 huyện, thị, thành phố với các nội dung: Tuyên truyền thành lập và phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác; xây dựng mô hình hợp tác xã điển hình; triển khai nhóm chính sách hỗ trợ. Mục tiêu đến năm 2020 của Đề án phấn đấu nâng tổng số hợp tác xã toàn tỉnh lên 265 hợp tác xã với 23.900 thành viên, số tổ hợp tác lên 435 với 4.390 thành viên; tạo việc làm thường xuyên cho 24.178 lao động với mức thu nhập từ 20 – 32 triệu đồng/người/năm; đóng góp vào ngân sách 5 tỷ đồng; phát triển cơ cấu kinh tế tập thể trong GRDP (tổng sản phẩm) của tỉnh đạt 2%... Đa số đại biểu nhất trí với nội dung, mục tiêu và phương pháp thực hiện Đề án. Ngoài ra, một số đại biểu đóng góp ý kiến để hoàn thiện Đề án như: Điều chỉnh một số chỉ tiêu cho phù hợp; đánh giá kỹ hơn hiệu quả mô hình hợp tác xã hiện nay; xây dựng mô hình hợp tác xã phù hợp với từng huyện, thị, thành phố trên địa bàn; định hướng sản xuất kinh doanh, thị trường tiêu thụ cho sản phẩm...

Cũng tại phiên làm việc, đại biểu nghe Sở Tài nguyên và Môi trường trình bày báo cáo Danh mục dự án bổ sung cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác trong năm 2016 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp bổ sung danh mục dự án báo cáo UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh chấp thuận 91 dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh với tổng nhu cầu sử dụng đất là 321,14ha; thông qua 38 dự án có chuyển mục đích sử dụng 26,35ha đất trồng lúa, 33,52ha đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác; để lại 38 công trình, dự án do UBND các huyện, thành phố báo cáo không trình HĐND tỉnh thông qua trong kỳ họp sắp tới. Tham gia ý kiến vào nội dung này, nhiều sở, ngành, huyện, thị như: Sở Giao thông Vận tải, Sở Công thương, TP. Điện Biên Phủ… đề nghị bổ sung thêm một số danh mục dự án khác.

Đối với các nội dung còn lại: Quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2016 – 2017 đến năm học 2020 – 2021 trên địa bàn tỉnh; Quy định chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển cây cà phê bền vững trên địa bàn tỉnh Điện Biên, các đại biểu tham gia ý kiến bằng văn bản, chuyển Văn phòng UBND tổng hợp.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Liên minh Hợp tác xã đánh giá kỹ hơn hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã hiện tại; kêu gọi thêm nhiều nguồn vốn hỗ trợ từ bên ngoài; tăng cường phối hợp với đơn vị chức năng để triển khai các hoạt động của hợp tác xã… Đối với Danh mục dự án bổ sung cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác trong năm 2016 trên địa bàn tỉnh, đồng chí Mùa A Sơn đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường đánh giá kết quả các danh mục dự án triển khai năm 2015; các đơn vị đề nghị bổ sung danh mục dự án sớm hoàn thiện thủ tục, báo cáo chuyển cho Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp.

Theo baodienbienphu.com.vn

 

Tin mới nhất

Tổng kết thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách địa phương năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019(10/01/2019 10:31 CH)

Hội nghị sơ kết công tác Tài chính - Ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm(18/07/2018 10:42 CH)

Hội nghị tổng kết công tác Tài chính - Ngân sách năm 2017, triển khai nhiệm vụ Tài chính - Ngân...(24/01/2018 2:04 CH)

Thảo luận, góp ý dự thảo báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm...(14/06/2017 2:29 CH)

Thống nhất nhiều nội dung quan trọng(18/06/2016 12:00 SA)

°