1375 người đang online

Danh sách cán bộ, công chức Thanh tra Sở

Đăng ngày 22 - 06 - 2018
100%

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

 Hoàng Văn Dưỡng

Chánh Thanh tra

0230 3825 939

0917 343 899

2

 Phạm Sóng Hoàng Long

Phó Chánh Thanh tra

0914 595 899

3

 Vương Kim Tám

Thanh tra viên chính

0915 949 282

4

 Nguyễn Quốc Tú

Thanh tra viên

0919 851 960

5

 Lữ Giang Ngọc

Thanh tra viên

0948 979 369

6

 Đào Hải Lý

Thanh tra viên

0912 046 068

Tin mới nhất

Danh sách cán bộ, công chức Thanh tra Sở(22/06/2018 2:31 CH)

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Thanh tra Sở(18/11/2015 5:45 CH)

°