349 người đang online

Danh sách cán bộ, công chức Văn phòng Sở

Đăng ngày 22 - 06 - 2018
100%

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

 Nguyễn Duy Ngọc

Chánh Văn phòng

0215 3825 394

2

 Phạm Quang Long

Phó Chánh VP

0215 3825 929

3

 Phạm Khắc Tùng

Phó Chánh VP

0913 076 569

4

 Quàng Thị Dung

Chuyên viên

0913 146 127

5

 Trần Thị Thu Hòa

Kế toán

0215 3835 159

6

 Phạm Thị Thanh Thủy

Cán sự

0931 664 289

7

 Trần Ngọc Hòa

Lái xe

0835 438 559

8

 Hán Trọng Tình

Lái xe

0975 514 099

9

 Phan Thị Hiên

Văn thư

0230 3825 942

10

 Nguyễn Kim Chung

Văn thư

0230 3825 942

11

 Hoàng Văn Nhung

HĐ Bảo vệ

0230 3825 307

Tin mới nhất

Danh sách cán bộ, công chức Văn phòng Sở(22/06/2018 2:11 CH)

Chức năng nhiệm vụ(18/11/2015 1:57 CH)

°