413 người đang online

Danh sách cán bộ, công chức Văn phòng Sở

Đăng ngày 22 - 06 - 2018
100%

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

 Phạm Quang Long

Phó Chánh VP phụ trách

0215 3825 929

2

 Mùa Chiến Thắng

Phó Chánh VP

0215 3825 394

3

 Quàng Thị Dung

Chuyên viên

0913 146 127

4

 Trần Thị Thu Hòa

Kế toán

0215 3835 159

 

     

5

 Phạm Thị Thanh Thủy

Cán sự

0931 664 289

6

 Trần Ngọc Hòa

Lái xe

0835 438 559

7

 Hán Trọng Tình

Lái xe

0975 514 099

8

 Phan Thị Hiên

Văn thư

0215 3825 942

9

 Trần Thị Việt Hà

Nhân viên

0914 890 808

 

 Bảo vệ

 

0215 3825 307

Tin mới nhất

Danh sách cán bộ, công chức Văn phòng Sở(22/06/2018 10:57 CH)

Chức năng nhiệm vụ(18/11/2015 1:57 CH)

°