1207 người đang online

Ban Giám đốc

Đăng ngày 21 - 06 - 2018
100%

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

 Hà Quang Trung

Giám đốc

0215 3835 179

2

 Nguyễn Tiến Dũng

Phó Giám đốc

0215 3825 127

3

 Đinh Bảo Dũng

Phó Giám đốc

0215 3833 266

 

Tin mới nhất

Ban Giám đốc(21/06/2018 12:31 SA)

°